Algemene voorwaarden THE Boei

Wij zijn zuinig op onze BBQ Donut en rekenen erop dat u dat ook bent.

 

Reserveren

Uw reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging en factuur heeft ontvangen van THE Boei. Hierop staat de naam van de verhuurder, de gereserveerde datum en tijd, het aantal personen, de evt. gekozen catering, de evt. gereserveerde extra’s en het totaalbedrag.

• Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid van THE Boei.

 

Wijzigen en annuleren

Wijzigingen en annuleringen kunnen per e-mail info@theboei.nl worden doorgegeven. Binnen 48 uur voor het geplande vertrek kunnen wijzigingen en/of annuleringen per mail worden doorgegeven.

 Wijzigen (datum, tijdstip) om willekeurige reden:

* Op basis van beschikbaarheid

* Tot 48 uur van tevoren: geen kosten

* Minder dan 48 uur van tevoren: 10% van het totaalbedrag1)

 Annuleren om willekeurige reden:

* Tot 14 dagen van tevoren: 10% van het totaalbedrag

* Tot 48 uur van tevoren: 15% van het totaalbedrag

* Minder dan 48 uur van tevoren: 25% van het totaalbedrag1)

 Wijzigen (datum, tijdstip) bij goed weer garantie :

* Op basis van beschikbaarheid

* Tot 1 uur van tevoren: geen kosten2)

1) In alle gevallen geldt dat eventueel bestelde catering tot uiterlijk 24 uur van tevoren kan worden geannuleerd of gewijzigd. Daarna zijn de kosten voor de catering volledig verschuldigd. Uiteraard kunt u in dit geval wel aanspraak maken op de gereserveerde en betaalde catering.

2) Onder goed weer garantie wordt verstaan; harde regen en/of wind (vanaf windkracht 5) in de regio. Bewolking, lichte regen of wind zijn geen geldige redenen om te annuleren op basis van goed weer garantie. 

Mocht u een arrangement hebben geboekt dan kunt u eventueel bestelde catering tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd of gewijzigd. Daarna zijn de kosten van de catering volledig verschuldigd. Uiteraard kunt u in dit geval wel aanspraak maken op de gereserveerde en betaalde catering.

Er dient vooraf altijd overleg plaats te vinden met THE Boei. 

 

Aansprakelijkheid

• Een vaarbewijs is niet nodig, een geldig legitimatiebewijs wel.

• De minimumleeftijd om de Donut te huren en besturen is 18 jaar. Er wordt geen alcohol benuttigd door personen jonger dan 18 jaar. Mocht dit toch gebeuren dan is THE Boei hier niet aansprakelijk voor maar de huurder.

• Er mogen maximaal 8 personen aan boord van de Donut.

• De borg bedraagt € 150,00 en dient vooraf contant te worden voldaan voor vertrek.

• Varen met de Donut gebeurt op eigen risico. THE Boei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, ongevallen of schade aan uw eigendommen ontstaan voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van THE Boei. De wettelijke schadevergoeding is echter beperkt tot ten hoogste het totaalbedrag van uw reservering.

• Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Indien gewenst stelt THE Boei zwemvesten ter beschikking voor kinderen of volwassenen die niet kunnen zwemmen.

• Het is niet toegestaan de Donut door te verhuren of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door THE Boei.

• Bij windkracht 5 of hoger is het niet toegestaan om te varen. In het geval van extreme (weers)omstandigheden is THE Boei gerechtigd de reservering te wijzigen, annuleren of onderbreken. 

• Het is verboden om als bestuurder van de Donut onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen te varen. U bent volledig aansprakelijk voor iedere vorm van schade indien blijkt dat u de Donut onder invloed heeft bestuurd.

• Mensen onder extreme invloed van alcohol kunnen worden geweigerd. Ook indien in alle redelijkheid kan worden gesproken van andere vormen van wangedrag heeft THE Boei het recht om de vaartocht te weigeren of per direct te beëindigen. Dit geeft de huurder echter niet het recht tot terugvordering van het (reeds betaalde) totaalbedrag of een deel daarvan.

• U bent als huurder tot € 250,00 aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade aan de Donut. Mocht er schade zijn ontstaan hoger dan € 500,00 dan kunt u aanspraak maken op de verzekering van THE Boei, tenzij er duidelijk sprake is van grove schuld of vernieling. In dat geval bent u als huurder aansprakelijk voor het volledige schadebedrag. 

• Voor vertrek dient u een akkoordverklaring te ondertekenen waarin een lijst met aanwezige inventaris en reeds bestaande schade en/of gebreken is opgenomen, waarvoor u als huurder logischerwijs niet aansprakelijk gesteld kunt worden. Bij terugkomst wordt de Donut gecontroleerd op schade en inventaris. Eventuele gebreken ontstaan tijdens de huurperiode worden verrekend met de borg. Voor 'normale' gebruiksschade zoals krasjes en schrammetjes zult u niet aansprakelijk worden gesteld.   

• Indien u de Donut extreem vuil terugbrengt, kan besloten worden om € 25,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen, te verrekenen met de borg.

• Indien u de Donut later dan op het afgesproken tijdstip terugbrengt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht, tenzij u vertraging buiten uw schuld heeft opgelopen en ons hiervan op de hoogte heeft gesteld. Voor ieder half uur dat u te laat bent bedragen de kosten € 40,00.

• Het is niet toegestaan de Donut onbeheerd achter te laten. Mocht u dit toch doen, dan bent u aansprakelijk voor diefstal van de Donut.

• Klachten die ontstaan tijdens of voorafgaand aan de huurperiode moeten direct per email worden gemeld. THE Boei zal in dat geval al het mogelijke doen om uw klacht tijdig en behoorlijk op te lossen. Klachten die naar uw inzicht niet voldoende zijn afgehandeld dienen met een duidelijke toelichting en binnen een redelijke termijn schriftelijk te worden gemeld bij THE Boei.

• Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands recht van toepassing.